Gardenya ailesi olarak; sağlıklı günler dileriz!

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

GARDENYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAĞLIK HİZM. TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ. (“Özel Gardenya Bakım Merkezi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışan adaylarını bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Adı
 • Soyadı
 • Medeni Durumu
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Cinsiyet
 • T.C Kimlik Numarası
 • İmza
 • Medeni Hali
 • Nüfus Cüzdan Seri No.

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Kimlik Bilgilerinizin İşlenme Sebebi

Kimlik bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Kimlik Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Cep Telefonu Numarası
 • E – Posta Adresi
 • İkametgâh Adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İletişim Bilgilerinizin İşlenme Sebebi

İletişim Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

İletişim Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Özgeçmiş Bilgileri
 • Referans Bilgileri
 • Askerlik Durumu
 • Sürücü Belgesi Bilgileri
 • Emeklilik Bilgisi
 • Özel Yetenekler/Hobiler
 • İşten Ayrılma Sebebi,
 • Kariyer Hedefleri Bilgisi
 • Temel ve Yönetsel Yetkinlik Bilgileri
 • Kişilik ve Karakter Bilgisi
 • Eğitim ve Öğrenim Durum Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Özlük Bilgilerinizin İşlenme Sebebi

Özlük Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Özlük Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Gelir Bilgileri
 • Ücret Beklentisi Bilgileri
 • Ücret Bilgisi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Sözleşme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,

Finans Bilgilerinizin İşlenme Sebebi

Finans Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Finans Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Aile Bireylerinin Adı ve Soyadı Bilgileri
 • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri
 • Çocuk Sayısı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Aile Bireylerine Ait Verilerin İşlenme Sebebi

Aile Bireylerinize Ait Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Aile Bireylerine Ait Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Fotoğraf

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınızın İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınızın Toplanma Metotları

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız; e-posta, tarafınızca beyan edilen/sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Özel Nitelikli Veri İşleme Amaçları

 • Sağlık Raporu
 • Kan Grubu Bilgisi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Sağlık Verilerinizin İşlenme Sebebi

Sağlık Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Sağlık Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen/sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisine Giren Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisine Giren Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

● Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

● Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

● Kişisel verileriniz, başvuru tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Yukarıdaki Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

●      Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta adresine göndererek,

●      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne bizzat başvurarak,

●      Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ doldurmak suretiyle gardenyabakimevi@gmail.com adresine e-posta göndererek,

Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sahibi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13 maddesi uyarınca;

– Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

– Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.


Tasarım & Altyapı: Advert®
WhatsApp Bize WhatsApp'tan Yazın