Gardenya ailesi olarak; sağlıklı günler dileriz!

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

GARDENYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAĞLIK HİZM. TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ. (“ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz çalışan adaylarını bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Adı
 • Soyadı
 • Medeni Durumu
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • İmza
 • Doğum Yeri
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
Kimlik bilgileriniz, ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Metotları
Kimlik Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
İletişim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Cep Telefonu Numarası
 • Diğer Telefon Numarası
 • E – Posta Adresi
 • İkametgâh Adresi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
İletişim Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları
İletişim Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Özlük Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Özgeçmiş Bilgileri
 • İşe Başlama Tarihi
 • İşten Ayrılış Tarihi
 • Referans Bilgileri
 • Pozisyon/Unvan Bilgileri
 • Askerlik Durumu
 • Sürücü Belgesi Bilgileri
 • Emeklilik Bilgisi
 • Özel Yetenekler/Hobiler
 • Sigara Kullanım Durumu
 • Başvurulan Pozisyon Bilgisi
 • İşten Ayrılma Sebebi,
 • Vardiyalı Çalışma Bilgisi
 • Kariyer Hedefleri Bilgisi
 • Seyahat Durum Bilgisi
 • Bilgi ve Tecrübe Düzey Bilgileri
 • Temel ve Yönetsel Yetkinlik Bilgileri
 • Çalışma Süresi Bilgisi
 • Mesleki Durum Bilgisi
 • Kişilik Bilgisi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
Özlük Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Metotları
Özlük Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Finans Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Gelir Bilgileri
 • Ücret Beklentisi Bilgileri
 • Ücret Bilgisi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
Finans Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları
Finans Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Mesleki Deneyim Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kurs Bilgileri
 • Diploma ve Sertifika Bilgileri
 • Mesleki Eğitim Bilgileri
 • Yabancı Dil Bilgileri
 • Bilgisayar Kullanım Düzeyi Bilgisi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
Mesleki Deneyim Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları
Mesleki Deneyim Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Aile Bireylerine Ait Bilgiler
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Aile Bireylerinin Adı ve Soyadı Bilgileri
 • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri
 • Çocuk Sayısı
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi
Aile Bireylerinize Ait Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları
Aile Bireylerine Ait Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisine Giren Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Sağlık Bilgileri
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
 • Kan Grubu Bilgisi
 • Hastalık Bilgisi
 • Sağlık Durum Bilgisi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması/Yürütülmesi/Geliştirilmesi, Çalışan Adayı ve/veya Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi
Sağlık Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

● Özel nitelikli kişisel verilerin, Veri Sahibi’nin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Metotları
Sağlık Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisine Giren Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

● Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

● Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

● Kişisel verileriniz, başvuru tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Yukarıdaki Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

●      Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta adresine göndererek,

●      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte ÖZEL GARDENYA BAKIM MERKEZİ’NE bizzat başvurarak,

●      Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ doldurmak suretiyle gardenyabakimevi@gmail.com adresine e-posta göndererek,

GARDENYA BAKIM MERKEZİ’NE iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sahibi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13 maddesi uyarınca;

– Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

– Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.


Tasarım & Altyapı: Advert®
WhatsApp Bize WhatsApp'tan Yazın