Gardenya ailesi olarak; sağlıklı günler dileriz!

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

HASTA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

GARDENYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK SAĞLIK HİZM. TİCARET ve SANAYİ LTD.ŞTİ. MHB SAĞLIK HİZMETLERİ MED. KOZ. TURZ. TAŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ (“Özel Gardenya Bakım Merkezi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili hastayı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Adı

● Soyadı

● Doğum Tarihi

● Doğum Yeri

● Cinsiyet

● Medeni Durum

● T.C. Kimlik Numarası

● Sosyal Güvenlik Durumu

● İmza

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Kimlik Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Gelir Bilgileri
 • Malvarlığı Bilgisi
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Emekli Aylığı Bilgisi
 • Yardım Bilgileri
 • Borç Bilgileri
 • İcra Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi

Finans Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Finans Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Adli Sicil Durumu

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Özlük Bilgilerinizin İşlenme Sebebi

Özlük bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Özlük Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • İkametgâh Adresi
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-posta adresi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

İletişim Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen/sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgileri
 • İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgileri
 • Maaş Haczi vs. ile ilgili Kayıtlar
 • İhtarname/ihbarname Kapsamındaki bilgileri
 • Sözleşme Kapsamındaki Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Hukuki İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Hukuki İşlem Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Hukuki İşlem Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Hukuki İşlem Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen/sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Fotoğraf

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınızın İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Görsel ve İşitsel Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Görsel ve İşitsel Kayıtlarınızın Toplanma Metotları

Görsel ve İşitsel Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen/sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Aile Bireylerine Ait Bilgiler

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Aile Bireylerinin Adı ve Soyadı Bilgileri
 • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri
 • Aile Bireylerinin İkametgâh Bilgileri
 • Aylık Gelir Durumu
 • İletişim Bilgileri
 • Kimlik Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Aile Bireylerine Ait Verilerin İşlenme Sebebi

Aile Bireylerinize Ait Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Aile Bireylerine Ait Bilgileriniz; e-posta, iş başvuru formu, işkur istihdam bürosu ve tarafınızca sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

 • Sosyal Güvenlik Durumu
 • Kurul Raporu
 • Sağlık Raporu
 • Soybis Bilgileri
 • Fiziki/Engelli Muayene Bulguları
 • Kayıt Öncesi Tedavi Bilgileri
 • Teşhis ve Tanı
 • Engelli Heyet Raporu
 • Engelli Vücut Muayene Formu
 • Tahlil Sonuçları/Örnekleri
 • Ultrason Sonuç Bilgileri
 • Periyodik Muayene Bilgileri
 • Periyodik Tansiyon ve Şeker Ölçüm Bilgileri
 • Pansuman/Enjeksiyon Takip Bilgileri
 • Epilepsi Bilgileri
 • Aspirasyon Bilgileri
 • Periyodik Genel Muayene Bilgileri
 • Akciğer Kontrol Bilgileri
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayene Bilgileri
 • İlaç ve Reçete Bilgileri
 • Epikriz Bilgileri
 • Akıl ve Ruh Sağlığı hakkında bilgiler

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Sağlık Verilerinizin İşlenme Sebebi

Sağlık Bilgileriniz, Özel Gardenya Bakım Merkezi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

●     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

●     Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Metotları

Sağlık Bilgileriniz; e-posta, tarafınızca ve yetkili kurum ve kuruluşlarca beyan edilen/sunulan diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisine Giren Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

● Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

● Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

● Kişisel verileriniz, başvuru tarihinden itibaren 20 yıl süreyle saklanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

hakkına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Yukarıdaki Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

●      Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Namazgah Mahallesi, Tahir Kucur Bulvarı No:13/2 Uluborlu / Isparta adresine göndererek,

●      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne bizzat başvurarak,

●      Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’ doldurmak suretiyle gardenyabakimevi@gmail.com adresine e-posta göndererek,

Özel Gardenya Bakım Merkezi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sahibi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13 maddesi uyarınca;

– Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

– Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.


Tasarım & Altyapı: Advert®
WhatsApp Bize WhatsApp'tan Yazın